Skutki uboczne

Oto ja MaC, a to moja historia… Kilka miesięcy temu na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej której treść brzmi ‚Nie jest Pan niezdolny do pracy’ ZUS odmówił mi prawa do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Pomijając fakt że od 2000 roku pochłonąłem około 20 tysięcy tabletek, 2 tysiące zastrzyków, kilkaset wizyt w poradniach czy u […]